Mẫu trình bày Đồ án tốt nghiệp

Để chuẩn bị cho đợt nộp đồ án đợt 2 năm 2018-2019, Văn phòng Khoa gửi các em các yêu cầu trình bày của Đồ án tốt nghiệp.

 Thời giàn làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019 kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2018

Chầm và bảo vệ học phần tốt nghiệp từ 31/12/2018 đến 13/01/2019

Lễ tốt nghiệp (cả đợt 1, đợt 2) từ 04/3/2019 đến 10/3/2019

Chi tiết Yêu cầu trình bày ĐATN; phiếu giao nhiệm vụ