Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Khoa Công trình thông báo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy; đại học hệ VLVH tại học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. 

Nộ dung thông báo: tại đây

Chương trình Lễ trao bằng của Khoa Công trình

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng