Giảng viên khoa Công trình ra mắt sách chuyên ngành:“Bảo trì công trình xây dựng”

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, cuốn sách “Bảo trì công trình xây dựng” được ra mắt. Cuốn sách do PGS. TS Nguyễn Anh Dũng và TS. Nguyễn Ngọc Thắng- BM XDDD&CN thực hiện

Cuốn sách được bắt đầu thực hiện từ năm 2017, trong quá trình thực hiện nội dung kiến thức của cuốn sách được ứng dụng vào thực tiễn qua đó đúc rút và chỉnh sửa để sau đó dần hoàn thiện.

Với mong muốn tạo ra và duy trì các công trình xây dựng một cách an toàn, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Cùng phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các chủ công trình xây dựng được khuyên rằng phải thực hiện công việc bảo trì công trình cho các công trình của họ và đây cũng là trách nhiệm họ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật Xây dựng 2014 đã quy định Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì; Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng. Bảo trì để duy trì sự làm việc bình thường theo đúng thiết kế và kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời góp phần giảm chi phí thay thế và sửa chữa công trình. Bảo trì còn để hạn chế sự suy giảm tài sản vật chất theo yêu cầu của bên cho vay tài chính đầu tư ban đầu hoặc các đơn vị bảo hiểm công trình. Mặc dù hiện nay quy mô các công trình ngày càng lớn và việc bảo trì ngày càng cấp thiết, thì việc nghiên cứu và đưa vào giảng dạy nội dung này chưa được các trường Đại học quan tâm đúng mức, việc đưa nội dung này vào giảng dạy sẽ giúp trường Đại học Thủy lợi đi trước đón đầu và đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Đó chính là nội dung kiến thức cuốn sách muốn truyền tải, từ đó giúp đỡ, cung cấp nguồn tham khảo hữu ích cho khối ngành công trình nói riêng vàcho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng nói chung.

Hình ảnh cuốn sách “Bảo trì công trình xây dựng” do PGS. TS Nguyễn Anh Dũng và TS. Nguyễn Ngọc Thắng- BM XDDD&CN thực hiện

Cuốn sách này được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho môn học “Bảo trì công trình" hệ cao học ngành Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu tham khảo cho các môn học liên quan tới kỹ thuật công trình, đặc biệt là ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của trường Đại học Thủy lợi.

                                                                                                                Nguyễn Bá Anh Toàn- Ban truyền thông

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
538