Chương trình Đại hội Công đoàn Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật công trình nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 08/12/2022 tại HT T35 – Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật Công trình, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-CĐĐHTL ngày 25 tháng 11 năm 2022 của CĐ Trường Đại học Thủy Lợi về việc “Tổ chức Đại hội CĐ bộ phận và Tổ CĐ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu CĐ Trường lần thứ 30, nhiệm kỳ 2023-2028”. Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình tổ chức Đại hội CĐ toàn thể Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình nhiệm kỳ 2023-2028

Về phía Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình tham gia đại hội gồm có: Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban lãnh đạo Viện KTCT cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Khoa và Viện KTCT.

Đại hội đang diễn ra rất khẩn trương và nghiêm túc.

Ông Lê Thanh Hùng đã đọc tóm tắt:” Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của BCH Công đoàn Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật Công trình”.

Bà Đồng Kim Hạnh lên đọc tóm tắt “Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của BCH Công đoàn Trường”.

Kết thúc phần báo cáo và thảo luận, đại hội đã chuyển sang phần bầu cử. Kết quả bầu cử BCH công đoàn khóa mới:

1). Đồng Kim Hạnh – Chủ tịch công đoàn              (BM CN&QLXD)

2). Trương Việt Hùng – Phó chủ tịch công đoàn                (BM CTGT)

3). Nguyễn Quang Lương                  (BM CTB&ĐT)

4). Nguyễn Thị Thanh Thúy   (VP Khoa)

5). Dương Văn Viện                          (Viện KTCT)

BCH công đoàn khoa công trình khóa mới.

Đại hội đã nghe các văn kiện do Đoàn Chủ tịch trình trước Đại hội, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khoa, công đoàn cấp trên. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội công đoàn bộ phận Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành các chương trình, nội dung đã đề ra, thảo luận và nhất trí quyết nghị các vấn đề quan trọng sau đây:

1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của công đoàn bộ phận Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình.

2. Giao cho BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ như sau:

- 100% công đoàn viên được phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của công đoàn các cấp.

- Phấn đấu 100% đoàn viên, CBVC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 30% hoàn thành xuất sắc (trên 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở).

- Tổ chức công đoàn đơn vị đạt công đoàn vững mạnh; không có đoàn viên và tổ chức công đoàn yếu kém.

3. Đại hội đã bầu BCH công đoàn Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình khoá mới gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

4. Đại hội giao Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ ý kiến đóng góp của Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để trở thành văn kiện chính thức của Đại hội. Đồng thời, Ban chấp hành công đoàn khoá mới có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội công đoàn Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật Công trình đã kết thúc sau vài giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương. Thông qua Đại hội mong muốn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CBVC, NLĐ hãy tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội công đoàn bộ phận Khoa Công Trình và Viện Kỹ thuật Công Trình nhiệm kỳ 2023-2028.

-Ban truyền thông-

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
839