Chi đoàn cán bộ giáo viên khoa Công trình

Chi đoàn cán bộ giáo viên (CBGV) khoa Công trình - trường Đại học Thủy lợi luôn phát triển không ngừng cả về mặt số lượng và chất lượng. Toàn thể chi đoàn đã có 20 đồng chí, trong đó: có 15 đồng chí là đảng viên. Ban chấp hành của Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên khoa Công trình gồm 3 đồng chí:
1. TS. Dương Đức Tiến (Giảng viên Bộ môn CN&QLXD) – Bí thư;
2. ThS. Trần Thị Thúy Lam  (Văn phòng khoa) – Phó bí thư;
3. KS. Nguyễn Phúc Nam (Viện KTCT) – Phó bí thư.
Nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh chung của Trường: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam”; nâng cao uy tín cho Khoa và Nhà trường, các giảng viên trẻ trong Khoa luôn luôn không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngoài việc trau dồi và nâng cao về trình độ, công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng được Chi đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chi đoàn CBGV Khoa Công trình đã đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển đảng viên cho từng năm: thường xuyên giới thiệu các đoàn viên ưu tú đề nghị Chi bộ xét kết nạp đảng; thường xuyên họp chi đoàn đề cử các đoàn viên ưu tú đi học các lớp cảm tình đảng do Đảng ủy nhà trường tổ chức.
Chi đoàn có đội ngũ giảng viên trẻ chiếm gần 30% tổng số cán bộ giáo viên trong khoa. Vì thế, đối với các hoạt động văn nghệ thể thao, chi đoàn CBGV khoa Công trình có thế mạnh và xứng đáng là đơn vị tiên phong.
Bên cạnh đó, để thực hiện những nhiệm vụ do Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo với mục tiêu xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh. Chi đoàn không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở Đoàn cấp trên; luôn đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác vận động thanh niên. Nhờ đó, chi đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như tích cực tham gia hoạt động phong trào đóng góp sức trẻ vào quá trình phát triển của trường Đại học Thủy lợi bằng việc tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ do công đoàn trường phát động; tham gia các hoạt động do Đoàn trường phát động.
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tin rằng trong thời gian tới chi đoàn CBGV khoa Công trình luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào đưa tập thể khoa Công trình trở thành đơn vị vững mạnh.