Chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện Kỹ thuật Công trình và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

Tháng 6 năm 2020, Khóa đào tạo “Nâng cao nghiệp vụ quản lý khai thác và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa” đã được ký kết và thực hiện giữa Viện Kỹ thuật công trình và Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3

     Viện Kỹ thuật công trình đã có một đội ngũ cán bộ khoa học đông đảo về số lượng và tiên tiến về chất lượng. Các lĩnh vực hoàn động gồm: Một là, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật công trình. Hai là, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ về kỹ thuật công trình, bao gồm: Tham gia và liên kết đào tạo; tham gia thi công các công trình xây dựng có áp dụng các tiến bộ công nghệ; tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, giám định chất lượng các công trình xây dựng (thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, thủy sản) theo quy định của nhà nước.  

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác đã ký kết đối với Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3, Viện Kỹ thuật công trình với thực hiện công việc tư vấn “Nâng cao nghiệp vụ quản lý khai thác và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, hệ thống thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa”, cụ thể gồm:

- Hướng dẫn triển khai Luật thủy lợi, Nghị định 114/2018/NĐ-CP;

- Một số vấn đề cơ bản trong việc thực hiện Nghị định 126/2008/NĐ-CP, Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

- Lập dự toán xác định các nhiệm vụ công ích (tạo nguồn, cắt lũ, xả nước đẩy mặn);

- Lập phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi công ích, thủy lợi khác (phát điện, du lịch, nuôi trồng thủy sản ...);

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Lập Dự toán chi quản lý khai thác;

- Lập kế hoạch và quản lý kế hoạch bảo trì, ....

        Chương trình đã diễn ra hết sức thành công tốt đẹp, dưới đây là một số hình ảnh về chương trình:

BTT- Nguyễn Bá Anh Toàn 60CX3 (Thực hiện)

                                                Ảnh: Đức Anh

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
884