Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Để tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ phận Công trình nhiệm kỳ 2020−2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi và Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Công trình, trong tháng 2/2020 vừa qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Công trình đã tiến hành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết rút kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu ra Ban chi ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ bộ phận Công trình hiện có 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ giáo viên (CT1A, CT1B, CT2, CT3, TĐ1, KTB), 1 chi bộ của Viện KTCT và 2 chi bộ sinh viên (CT4A, CT4B). Cụ thể:

  • Chi bộ CT1A (phụ trách đảng viên thuộc BM Vật liệu xây dựng và Địa kỹ thuật);
  • Chi bộ CT1B (phụ trách đảng viên thuộc BM Sức bền-Kết cấu; Kết cấu công trình; Xây dựng dân dụng và công nghiệp);
  • Chi bộ CT2 (phụ trách đảng viên thuộc BM Thủy công; Công trình giao thông; Công trình Cảng - Đường thủy);
  • Chi bộ CT3 (phụ trách đảng viên thuộc BM Công nghệ và Quản lý xây dựng);
  • Chi bộ TĐ1 (phụ trách đảng viên thuộc BM Thủy điện và Năng lượng tái tạo);
  • Chi bộ Kỹ thuật biển (Phụ trách đảng viên thuộc BM Quản lý tổng hợp vùng ven biển;Kỹ thuật công trình biển);
  • Chi bộ Viện KTCT (phụ trách đảng viên thuộc Viện Kỹ thuật công trình);
  • Chi bộ CT4A (phụ trách đảng viên khối sinh viên ngành KTXD công trình thủy);
  • Chi bộ CT4B (phụ trách đảng viên khối sinh viên ngành CNKTXD, KTXD, KTXDCT Giao thông).

Với tinh thần giữ vững và phát huy truyền thống của một Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cùng chung tinh thần của Đảng bộ Trường đã được đề ra “Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2020 – 2030 và tầm nhìn đến 2050”, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận Công trình được tổ chức với các nhiệm vụ:

1. Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hộ chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022;

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ bộ phận Công trình;

3. Bầu Ban chi ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2022.  

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Với mục tiêu hướng đến một Chi bộ trong nhiệm kỳ mới trong sạch vững mạnh.

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa phát biẻu tại buổi Đại hội Chi bộ Viện kỹ thuật Công trình Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Room 4-K1, sáng ngày 24/2/2020

Hình ảnh: Ban chi ủy mới Chi bộ Viện kỹ thuật Công Trình Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Chi bộ Công trình 1A tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Room 1-K1, sáng ngày 24/2/2020

Hình ảnh: Ban chi ủy Chi bộ Công Trình 1A Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Các thầy cô giáo trong Chi bộ Công trình 1A chụp ảnh cuối buổi Đại hội

Hình ảnh: Chi bộ Công trình 1B tổ chức Đại hội tại Room 2-K1, sáng ngày 24/2/2020 với sự có mặt PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế và PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy mới Chi bộ Công Trình 1B Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Chi bộ Công trình 4A tổ chức Đại hội tại P500-A1, ngày 15/2/2020

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy mới Chi bộ Công Trình 4A Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Chi bộ Công Trình 4B tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại P500-A1, sáng ngày 23/2/2020

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa cùng  Ban chi ủy mới Chi bộ Công Trình 4B Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa dự buổi Đại hội Chi bộ Kỹ thuật Biển Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Đại hội Chi bộ Kỹ thuật Biển diễn ra tại Room 3-K1, chiều ngày 24/2/2020

Hình ảnh: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế Đại diện cho Đảng ủy - Ban chủ nhiệm Khoa dự buổi Đại hội Chi bộ Thủy điện 1 Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Room 3-K1, sáng ngày 24/2/2020

Hình ảnh: Ban chi ủy Chi bộ Thủy điện 1 Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hình ảnh: Đại hội Chi bộ Công trình 3 Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Room 2-K1, chiều ngày 24/2/2020

Hình ảnh: Đại hội Chi bộ Công trình 2 Nhiệm kỳ 2020 – 2022, tại Room 1-K1, chiều ngày 24/2/2020

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ đều nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy bộ phận Khoa Công trình giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các Đại hội đã diễn thành công tốt đẹp và bầu ra được Ban chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2022 (Danh sách chi tiết bảng bên dưới).

 

TT

Tên Chi bộ

Ban chi ủy Nhiệm kỳ 2020-2022

Chức vụ

1

Chi bộ Công trình 4A

Bí thư: TS. Tạ Văn Phấn

Phó trưởng BM XDDD&CN

Phó bí thư: Th.S Nguyễn Thái Hoàng

Giảng viên BM Sức bền kết cấu

Chi ủy viên: TS. Nguyễn Phương Dung

Giảng viên BM Thủy công

2

Chi bộ Công trình 4B

Bí thư: TS. Ngô Trí Thường

Phó trưởng BM Công trình giao thông; Bí thư liên chi đoàn Khoa Công trình

Phó bí thư: Th.S Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên BM Công nghệ và Quản lý xây dựng

Chi ủy viên: Th.S Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trợ lý Văn phòng Khoa

3

Chi bộ Công trình 1A

Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phó trưởng BM Vật liệu xây dựng

Phó bí thư: PGS. TS. Bùi Văn Trường

Phó trưởng BM Địa kỹ thuật

Chi ủy viên: ThS. Phạm Huy Dũng

Giảng viên BM Địa kỹ thuật

4

Chi bộ Công trình 1B

Bí thư: PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng

Trưởng BM XDDD&CN

Phó bí thư: TS. Phạm Viết Ngọc

Phó trưởng BM Sức bền kết cấu

Chi ủy viên: TS. Khúc Hồng Vân

Phó trưởng BM Kết cấu công trình

5

Chi bộ Công trình 2

Bí thư: PGS.TS. Hồ Sỹ Tâm

Trưởng BM Thủy công

Phó bí thư: PGS.TS. Mai Văn Công

Trưởng BM CT Cảng-Đường thủy 

Chi ủy viên: TS. Đỗ Thắng

 Giảng viên BM CT Giao thông

6

Chi bộ Công trình 3

Bí thư: PGS.TS. Dương Đức Tiến

Phó trưởng BM CN và QLXD

Phó bí thư: PGS.TS. Đồng Kim Hạnh

Giảng viên BM CN và QLXD 

Chi ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Quang Cường

Phó trưởng BM CN và QLXD

7

Chi bộ Thủy điện 1

Bí thư: TS. Nguyễn Đức Nghĩa

 Trưởng BM TĐ và NLTT

Phó bí thư: TS. Nguyễn Văn Nghĩa

 Phó trưởng BM TĐ và NLTT

Chi ủy viên: TS. Hồ Ngọc Dung

 Giảng viên BM TĐ và NLTT

8

Chi bộ Kỹ thuật Biển

Bí thư: PGS. TS. Trần Thanh Tùng

 Giám đốc TTTV Kỹ thuật biển và Phát triển cảng

Phó bí thư: GS.TS. Thiều Quang Tuấn

 Trưởng BM Kỹ thuật CT biển

9

Viện Kỹ thuật Công trình

Bí thư: ThS. Phạm Anh Tuấn

 Phó GĐ TTTV kiển định và Giám sát CLCT

Phó bí thư: ThS. Nguyễn Hà Phương

 Trưởn Phòng Kế hoạch- Tổng hợp

Chi ủy viên: ThS. Lý Thanh Hải

 

 

 

Một số hình ảnh đẹp lưu lại tại các buổi Đại hội:

Hình ảnh: Bỏ phiếu kín Đại hội Chi bộ Công trình 4A và Chi bộ Viện kỹ thuật Công trình

Hình ảnh: Ban chi ủy Chi bộ Công trình 4B nhiệm kỳ 2017-2020

Hình ảnh: Thầy trò Chi bộ Công trình 4B chụp ảnh sau khi kết thúc Đại hội

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
779