Đảng bộ khoa Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi 2020

Đảng bộ Khoa Công trình đang tích cực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủy lợi 2020

 Đảng bộ Khoa Công trình- Trường Đại học Thủy lợi đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát…Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt quãng thời gian xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khoa Công trình luôn là đơn vị tiêu biểu trong ngành về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Khoa đã không ngừng phát triển công tác xây dựng Đảng; chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; coi trọng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; lựa chọn những người thực sự có đức, có tài bố trí, quy hoạch các vị trí công tác.

Trong không khí tưng bừng của những ngày lễ lớn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng bộ Khoa Công trình- Đại học Thủy lợi đang tích cực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủy lợi 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh:

BTT- Nguyễn Bá Anh Toàn 60CX3 (Thực hiện)

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
740