Hình ảnh khai mạc đợt khảo sát kiểm định chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thủy lợi

Kính gửi các thầy cô, các quý vị phụ huynh và các bạn sinh viên một số hình ảnh khai mạc đánh giá kiểm định ngày 26/12

 

 

Thực hiện: Khắc Kiên.

Ảnh: Bảo Phúc, Dũng Lê.

Ban truyền thông Khoa Công trình.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
775