Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Công trình năm học 2021 – 2022

Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Công trình năm học 2021 - 2022 được tổ chức vào ngày 08 tháng 12 năm 2022 tại hội trường T35 Trường Đại học Thủy lợi

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu, đại diện các đơn vị trong toàn Khoa, Viện Kỹ thuật công trình. Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Nhà trường; Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Khoa, Viện Kỹ thuật công trình; Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022 của Ban chấp hành Công đoàn Khoa.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc và hiệu quả

Hội nghị đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến góp ý. Các ý kiến góp ý và phát biểu của đại biểu về cơ bản đều thống nhất với nội dung các Báo cáo và đã có bổ sung hoàn thiện. Trên cơ sử đó, Hội nghị đi đến thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
486