Hội thảo giới thiệu chương trình lập và quản lý chi phí Đại học University of California Davis (AeiCM)

Sáng ngày 11/09/2020, Viện Kinh tế Bộ Xây Dựng kết hợp với trường Đại học University of California Davis (UCD) tổ chức buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu chương trình đào tạo cao cấp về lập và quản lý chi phí dự án (trong điều kiện mới)

PGS. Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công Trình, đại diện Đại học Thủy lợi tham gia hội thảo. Trường ĐH Thủy lợi là một trong các trường ĐH tham gia với Viện Kinh tế trong chương trình đưa BIM vào Việt Nam.

Chương trình đào tạo AeiCM trang bị cho học viên một tập  hợp các kỹ năng, hành vi, năng lực và kiến thức hiện đại bao gồm các quy trình lập dự toán chủ động và quản lý chi phí tích hợp, lập ngân sách toàn dự án, kiểm soát rủi ro, lập kế hoạch và quản lý dự phòng trượt giá/lạm phát, phối hợp với Chủ đầu tư, các bên tư vấn thiết kế và các nhà thầu, lập kế hoạch mua sắm và thực hiện lựa chọn nhà thầu, thực hành các nguyên tắc Tinh gọn và thành thạo ứng dụng BIM trong lập dự án và quản lý chi phí.

Ở thời điểm hiện tại, học viên Việt nam tham gia chương trình sẽ học cùng với các học viên quốc tế trong chương trình đào tạo 100% trực tuyến bằng tiếng Anh với giảng viên UCD giảng dạy và thực hành trên các phòng thí nghiệm tương tác. Trong tương lai, UCD sẽ phối hợp với các trường đối tác ở Việt Nam đưa chương trình về giảng dạy cho các kỹ sư Việt Nam.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
293