Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

Ngày 26/12/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) sẽ tiến hành khảo sát chính thức hai ngành: “Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ kỹ thuật xây dựng” tại Trường Đại học Thủy lợi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ diễn ra từ ngày 26-31/12/2019.

Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi xác định rõ công tác đảm bảo chất lượng chính là lời cam kết thể hiện trách nhiệm trong từng hoạt động của Nhà trường với toàn xã hội. Kiểm định chất lượng các ngành học trong Khoa chính là một mốc quan trọng giúp Khoa Công trình đánh giá được chất lượng đào tạo, cũng như là một lời khẳng định về chất lượng đào tạo đối với học sinh và các bậc phụ huynh.

Với sứ mệnh giữ vững là một trong những khoa đi đầu của trường Đại học Thủy lợi trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về kỹ thuật xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nước và cơ sở hạ tầng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tháng 9 năm 2019, Khoa Công trình chính thực đạt chuẩn kiểm định chất lượng ngành Kỹ thuật công trình Thủy.

Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi sẽ đạt kiểm định chất lượng giáo dục hai ngành học: Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Một số hình ảnh về quá trình chuẩn bị cho công tác kiểm định:

 

Thực hiện: Khắc Kiên - 59CX4.

Ảnh: Ban truyền thông Khoa Công trình.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
411