Một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 5 năm 2021

VĂN BẢN MỚI

Ngày 12/5/2021, Nhà trường Ban hành Quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng chính sách tại Trường Đại học Thủy lợi tại Quyết định số 525/QĐ-ĐHTL. Quyết định này áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (chi tiết xem tại http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/ban-hanh-quy-dinh-ve-xet-cap-hoc-bong-14674)

MỘT SỐ LƯU Ý

- Kế hoạch bố trí phòng sinh hoạt lớp trực tuyến (TẠI ĐÂY).

- Sinh viên Nhà trường lan tỏa thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Thủy lợi năm 2021 (chi tiết xem tại: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-14579 )

- Nhà trường công bố Quyết định Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ II năm học 2020-2021 (chi tiết xem tại: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/quyet-dinh-mien-giam-hoc-phi-tro-cap-14687 )

- Theo kế hoạch số 360/KH-ĐHTL ngày 11/5/2021, Nhà trường Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 62 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (chi tiết xem tại http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/trien-khai-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-14669).

- Sinh viên gửi hình ảnh minh chứng Thẻ cử tri (có đóng dấu xác nhận “Đã bỏ phiếu”) cho lớp trưởng tại buổi Sinh hoạt lớp trực tuyến vào ngày 29 và 30/5/2021.

Ngày 31/5/2021, Lớp trưởng các lớp lập bảng tổng hợp tình hình sinh viên trong lớp tham gia bầu cử (theo mẫu) cùng ảnh minh chứng Thẻ cử tri, gửi về Khoa chủ quản.

Ngày 01/6/2021, Khoa tổng hợp, báo cáo Nhà trường (qua phòng Chính trị & Công tác sinh viên) để Nhà trường kiểm tra đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của sinh viên trong ngày bầu cử.

- Sinh viên tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc gửi bản mềm bài dự thi tại Vòng thi cấp Trường (theo Thể lệ đã đăng tải kèm Kế hoạch số 271/KH-ĐHTL ngày 15/4/2021) về địa chỉ email: thuvien@tlu.edu.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021” trước 10/6/2021. Bản cứng thí sinh nộp Tại Quầy hướng dẫn thông tin Tầng 1 Thư viện ngay sau khi trở lại Trường học tập. (Chi tiết xem tại: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-14622 )

 - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid19, Nhà trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế".

- Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện đăng ký và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội – VssID theo hướng dẫn (chi tiết xem tại: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-sinh-vien-dang-ky-va-cai-dat-14688 ). Lưu ý sinh viên: Trong quá trình khai BHXH điện tử nếu có gì cần giải đáp các bạn có thể liên hệ qua 2 số điện thoại của cán bộ Trạm y tế: 0986366541 (cô Hằng); 0986353622 (cô Huyền).

- Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
741