NCS Nguyễn Văn Sơn (GV Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng) bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường

Ngày 01 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Thủy lợi long trọng tổ chức “Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật” do NCS: Nguyễn Văn Sơn thực hiện và PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công trình tận tình hướng dẫn.

Tân Tiến sĩ. Nguyễn Văn Sơn trong Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ

            Luận án: “Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong lập và quản lý tiến độ thi công các công trình thủy điện ở Việt Nam” chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Với nội dung nghiên cứu xác định, phân nhóm, đánh giá, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro gây nên chậm tiến độ thi công, xác định thời gian thi công tác chính làm cơ sở lập tiến độ thi công theo lý thuyết tin cậy, xây dựng phương pháp lập tiến độ thi công có xét đến ảnh hưởng của nhân tố rủi ro sử dụng mô phỏng Monte-Carlo, từ đó đánh giá được độ tin cậy của tiến độ thi công theo xác suất, để xuất biện pháp thi công đảm bảo độ tin cậy từ việc quản lý rủi ro. Cùng mục tiêu sử dụng mô phỏng Monte- Carlo để xây dựng phương pháp lập tiến độ thi công có xét đến ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro, từ đó đánh giá được độ tin cậy của tiến độ thi công, đồng thời đề xuất biện pháp quản lý tiến độ thi công đảm bảo độ tin cậy từ việc quản lý rủi ro.

            Luận án sẽ được lưu trữ tại thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện Trường Đại học Thủy lợi.

            “Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật” đã diễn ra tốt đẹp. Đánh dấu sự thành công mới trên con đường nghiên cứu khoa học của NCS. Nguyễn Văn Sơn. Chúc cho thầy giáo Nguyễn Văn Sơn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

Người Hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Huế- Trưởng Khoa Công trình (Trái)

NCS Nguyễn Văn Sơn thuyết trình báo cáo

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi tặng hoa chúc mừng

Đại diện Khoa Công trình chúc mừng

Đại diện Khoa Kinh tế Quản lý chúc mừng

Đại diện Khoa Điện - Điện tử chúc mừng

Đại diện Phòng Đào tạo chúc mừng

Đại diện phòng Chính trị và công tác sinh viên chúc mừng

Đại diện phòng Hành chính - Tổng hợp chúc mừng

Tập thể Bộ môn Công nghệ Quản lý xây dựng chúc mừng tân tiến sĩ

                                                Ban truyền thông Khoa Công trình                      

                        BTT. Nguyễn Bá Anh Toàn- 60CX3 (thực hiện)

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
264