Thông báo Xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020

I/ MỨC HỌC BỔNG: 15.000.000 đồng/sinh viên

II/ CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

1. Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó: 30 suất

2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: 3 suất

3. Học bổng dành cho sinh viên K62: 10 suất

Chi tiết kế hoạch: TẠI ĐÂY

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
636