Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai hợp tác đào tạo, tập huấn phòng chống thiên tai

(TLU) - Trường Đại học Thủy lợi được Tổng cục Phòng chống thiên tai giao nhiệm vụ chủ trì nhiệm vụ đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai.

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho công chức, viên chức, cán bộ, kỹ sư mới tốt nghiệp và những đối tượng quan tâm, làm việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Sáng ngày 09/01/2019 tại phòng họp 225 nhà A2, trường ĐH Thủy Lợi phối hợp với các nhóm chuyên gia, cố vấn thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai, các Vụ, Cục của Tổng cục PCTT và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức họp bàn về xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai.

PGS. TS Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công trình phát biểu về công tác chuẩn bị của Trường Đại học Thủy lợi

Tại cuộc họp, các bên đã cơ bản thống nhất về các nội dung chính như sau:

  • Thống nhất khung chương trình đào tạo theo ý kiến của các nhóm chuyên gia và Tổng cục PCTT;
  • Lập kế hoạch đào tạo và triển khai tại Hà Nội và các địa phương;
  • Tập trung nhân lực cho công tác đào tạo;
  • Dự toán khóa học;
  • Phân công và điều phối công tác lập đề cương chi tiết các môn học, công tác chuẩn bị bài giảng, tài liệu tham khảo cho khoá học.

Các chuyên gia phát biểu tại cuộc họp

Với ý nghĩa thiết thực của chương trình đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai cũng như mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, qua cuộc họp này, các bên nhất trí sẽ phát huy thế mạnh sẵn có để đảm bảo kế hoạch và chất lượng của khóa học.

Tuấn Hải, Thanh Thúy

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
350