Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Khoa Công trình đào tạo Kỹ sư ngồm 4 ngành, thời gian đào tạo là 4,5 năm; Kỹ sư hệ Liên thông ngành Kỹ thuật công trình xây dưng, thời gian đào tạo là 2,5 năm.

Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 

TT Tên ngành Tên chuyên ngành Nội dung
chương trình
A Đào tạo Kỹ sư (4.5 năm)
1 Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xem chi tiết (2013 - 2015)
- Địa kỹ thuật và công trình ngầm
2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy  - Kỹ thuật công trình thủy Xem chi tiết (2013 - 2015)
- Thủy điện và công trình năng lượng
- Công trình cảng đường thủy
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết (2013-2015)
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm Xem chi tiết (2013 - 2015)
- Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay
B Đào tạo Kỹ sư hệ Liên thông (2.5 năm)
1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ  thuật công trình thủy Xem chi tiết

 


Xem thêm tất cả các ngành của Trường Đại học Thủy lợi tại đây