Đào tạo Liên thông

Từ năm 2006, Trường Đại học Thuỷ Lợi được mở lớp hoàn chỉnh Đại học (đào tạo liên thông)...

Từ năm 2006, Trường Đại học Thuỷ Lợi được mở lớp hoàn chỉnh Đại học (đào tạo liên thông) cấp bằng hệ chính quy ngành: Kỹ thuật công trình theo chương trình đào tạo đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng tuyển sinh là:

- Những người có bằng cao đẳng hệ chính quy đúng ngành đào tạo, tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay khi tốt nghiệp.

- Nếu tốt nghiệp loại trung bình yêu cầu có thời gian công tác từ một năm trở lên.

Thí sinh phải dự thi tuyển sinh gồm 2 môn : Môn cơ sở ngành và môn chuyên môn.

Thí sinh trúng tuyển khi đạt điểm trung bình trở lên cho mỗi môn trong kỳ thi tuyển sinh.

Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường, thực hiện đầy đủ các quy định về tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy. Sau khi kết thúc khoá học nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, các học viên này được cấp bằng đại học hệ chính quy.


Chương trình đào tạo: Xem tại đây