Thêm 4 chương trình đào tạo tiến hành khảo sát sơ bộ

(TLU) – Từ những kết quả đã đạt được từ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục tiến hành khảo sát 4 chương trình đào tạo gồm Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Công tác khảo sát sơ bộ 4 chương trình đào tạo diễn ra vào ngày 14/12 với sự tham gia của các thành viên của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN). Buổi làm việc có sự tham gia của những chuyên gia đã từng tiến hành kiểm định chất lượng cho Trường Đại học Thủy lợi như GS.TS Nguyễn Hữu Đức, TS. Đinh Văn Toàn, TS. Hoàn Thị Xuân Hoa, ông Nguyễn Hòa Huy…

Các thành viên đoàn chuyên gia ĐGN

Về phía Trường Đại học Thủy lợi có GS.TS Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng, GS. TS Nguyễn Trung Việt – Phó hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Ban Lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quản lý, Khoa Công trình, các cán bộ đầu mối các mảng công tác và các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Tại buổi khảo sát sơ bộ, đoàn chuyên gia đã trực tiếp kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng của 4 chương trình đào tạo gồm Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh; Giới thiệu đến Nhà trường về khung đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với Nhà trường trong thống nhất chung về vị trí, vai trò KĐCL CTĐT theo thông tư 04/2016; đó là đánh giá thật về hiện trạng toàn diện, khách quan dựa vào minh chứng về thực trạng chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; các nền tảng để thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, phát triển văn hóa chất lượng, cơ sở để hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, đáp ứng cao hơn, nhanh hơn yêu cầu, hài lòng của các bên liên quan…

Đoàn chuyên gia khảo sát sơ bộ minh chứng

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn ĐGN và Nhà trường cũng thảo luận và thống nhất những vấn đề cần thiết chuẩn bị cho buổi khảo sát chính thức bao gồm: Tài liệu, minh chứng cần bổ sung; Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; Đối tượng cần quan sát, kiểm tra; lịch trình khảo sát chính thức; công tác hậu cần cho Đoàn…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm ĐGN, Trưởng đoàn ĐGN và đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng ký kết hoàn thành biên bản Khảo sát sơ bộ tại cơ sở Hà Nội.

Theo kế hoạch, Đoàn chuyên gia sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo tại Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi. Để đảm bảo cho hoạt động diễn ra hiệu quả, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng cũng khẳng định Trường sẽ tuân thủ mọi quy trình và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ quá trình đánh giá, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

Hy vọng rằng, với những kết quả mà Nhà trường đã đạt được từ công tác kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT cũng như kinh nghiệm khảo sát 3 chương trình đào tạo trước đó gồm Kế toán; Quản lý xây dựng và Kỹ thuật công trình thủy, Nhà trường sẽ làm tốt và đảm bảo được chất lượng trong từng hoạt động đào tạo.

Nguồn: Đại học Thủy lợi.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
505