MỖI NGÀY MỘT NHÂN VẬT-MỘT SỰ KIỆN

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Công trình- Trường Đại học Thủy lợi. Ban Truyền thông cho ra đời chương trình "Mỗi ngày một nhân vật- một sự kiện" để giới thiệu các thầy nguyên là Trưởng Khoa Công trình- những nhân vật gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Khoa, là nền tảng vững chắc cho những bước tiến mới trong tương lai. Nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên Khoa Công trình đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, cống hiến tài năng và sức lực cho sự nghiệp đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ. Nhân dịp 55 thành lập Khoa Công trình, Ban Truyền thông xin kính chúc sức khỏe và thành đạt tới tất cả thế hệ các cán bộ, giáo viên và sinh viên khoa Công trình.

  1. TS. Nguyễn Đông- Quyền Trưởng Khoa Thủy công Thủy điện- Tiền thân Khoa Công trình (từ năm 1966-1969).

Khoa Thủy công Thủy điện được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1966. Tại thời điểm thành lập, Khoa Thủy công Thủy điện đóng tại nới sơ tán lần thứ nhất:huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trong giai đoạn này, TS.Nguyễn Đông cùng Ban lãnh đạo Khoa cùng các anh chị sinh viên đã cố gắng khắc phục thiếu thốn do chiến tranh, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để ra sức phấn đấu học tập, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

  • 2. KS. Phạm Bồng-Trưởng Khoa Thủy công Thủy điện- Tiền thân Khoa Công trình (từ năm 1969- 1974).
  •  

Cuối năm 1969 do yêu cầu đào tạo phát triển của trường, Khoa Thủy công Thủy điện tách ra làm hai khoa: Khoa Thi công thiết bị và Khoa Thủy công Thủy điện vẫn giữ nguyên tên cũ vì chỉ tách riêng chuyên ngành thi công để thành lập khoa mới, còn nhiệm vụ chủ yếu của Khoa vẫn là đạo tạo hai chuyên ngành Thủy công và Thủy điện. Từ năm 1969 đến 1970 Khoa đóng ở nơi sơ tán huyện Lục Nam, Hà Bắc. Năm 1970 trường trở về địa điểm chính tại Hà Nội. Ban chủ nhiệm Khoa lúc đó gồm có: Bộ môn trực thuộc lúc đó gồm: bộ môn Thủy công, bộ môn Thủy điện, bộ môn Sức bền Kết cầu, bộ môn Cơ đất nền móng, bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật.

  • 3.GS.TS Ngô Trí Viềng, Chủ nhiệm khoa TCTĐ- Tiền thân Khoa Công trình (từ 1978 đến 1984)

Vào giai đoạn đó, Khoa Thủy công Thủy điện vẫn giữ nguyên tên cũ vì chỉ tách riêng chuyên ngành thi công để thành lập khoa mới, còn nhiệm vụ chủ yếu của Khoa vẫn là đạo tạo hai chuyên ngành Thủy công và Thủy điện. Bộ môn trực thuộc lúc đó gồm: bộ môn Thủy công, bộ môn Thủy điện, bộ môn Sức bền Kết cầu, bộ môn Cơ đất nền móng, bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật.

  • 4. KS. Nguyễn Đức Khoan, Chủ nhiệm khoa Thi Công Thiết Bị - Tiền Thân khoa Công Trình ( từ năm 1971 đến 1975 )

Vào năm 1969 chuyên ngành Thi công từ khoa Thủy công Thủy điện được tách ra thành một khoa mới gọi tên là Khoa Thi công Thiết bị.Các bộ môn trực thuộc khoa gồm: Bộ môn Thi công, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Bộ môn Cơ kỹ thuật, Bộ môn Điện kỹ thuật.

  • 5. GS.TS Vũ Trọng Hồng, Chủ nhiệm Khoa Thi công Thiết bị Tiền thân Khoa Công Trình ( từ năm 1975 - 1977 )

Theo yêu cầu công tác đào tạo, trước khi hợp nhất Khoa Thi công Thiết bị và Khoa Thủy công Thủy điện trở thành Khoa Công trình. Ngoài 4 bộ môn trực thuộc Khoa TCTB đã có (Bộ môn Thi công, Bộ môn Vật liệu xây dựng, Bộ môn Cơ kỹ thuật, Bộ môn Địa kỹ thuật) còn có thêm 2 bộ môn mới ghép vào là Bộ môn Vật lý và Bộ môn Hóa học.

 

                                                                                                                     -Ban Truyền thông Khoa Công trình-

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
717