Danh sách trang học liệu online

I. MỘT SỐ TRANG HỌC LIỆU MỞ TẠI VIỆT NAM

 1. Học liệu Thư viện Đại học Thủy lợi
 1. Học liệu mở của Mạng Giáo dục Edunet     http://edu.net.vn/media/
 2. Website mã nguồn mở việt Nam VOCW
 3. Chương trình Học liệu mở Việt Nam
 4. Học liệu mở Trường Đại học Kiến trúc Hà nội (đọc online)
 5.  Thư viện học liệu điện tử (Ebook online) của BGD và ĐT (http://www.ebook.edu.vn/?page=1.41&view=15383)

II. MỘT SỐ BỘ SƯU TẬP SỐ CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

1.GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Xin chào mừng bạn đến với Cơ sở dữ liệu toàn văn LUẬN ÁN TIẾN SĨ của Thư viện Quốc gia Việt Nam;. Để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu này, hãy liên hệ với người quản trị tại địa chỉ email: info@nlv.gov.vn

Bộ sưu tập này chứa 20,477 luận án với tổng số 314,239 trang.

Đường link:  http://luanan.nlv.gov.vn/

2.GIỚI THIỆU VỀ BỘ SƯU TẬP BÁO CHÍ SỐ HÓA

Xin chào mừng bạn đã đến với bộ sưu tập báo chí số hóa của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Để biết thêm thông tin về bộ sưu tập số này, hãy liên hệ với người quản trị tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bộ sưu tập này có 9,179 số với 61,324 trang.

Đường link : http://baochi.nlv.gov.vn/

3.GIỚI THIỆU VỀ BỘ SƯU TẬP

Xin chào mừng bạn đến với Bộ sưu tập Sách Đông Dương của Thư viện Quốc gia Việt Nam;. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bộ sưu tập này chứa 232 sách với tổng số 53,328 trang.

Đường link: http://sach.nlv.gov.vn/

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ NƯỚC NGOÀI

 1. DOAB (Directory of Open Access Books): danh mục các cuốn sách khoa học truy cập mở, cung cấp toàn văn, tải miễn phí; gồm tất cả các chủ đề và ngôn ngữ.

Đường link:        https://www.doabooks.org/

 1. DOAJ (Directory of Open Access Journals): danh mục các tạp chí khoa học truy cập mở, cung cấp toàn văn, tải miễn phí; gồm tất cả các chủ đề và ngôn ngữ.

Đường link:       https://www.doaj.org/

 1. WorldWideScience.org là một cổng thông tin khoa học toàn cầu bao gồm các cơ sở dữ liệu và cổng thông tin khoa học quốc tế. WorldWideScience.org tăng tốc khám phá tiến bộ khoa học bằng cách cung cấp một lần tìm kiếm cơ sở dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới. Truy cập và tải miễn phí.

Đường link:       https://worldwidescience.org/

 1. NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search) là cổng thông tin tập trung, cung cấp tìm kiếm các luận văn, luận án từ các trường đại học trên thế giới;  có thể truy cập đến tài liệu gốc tại trang web của trường. Truy cập và tải miễn phí.

Đường link:       http://search.ndltd.org/

 1. ITU (Intenational Telecommunication Union) - Liên minh viễn thông quốc tế với cơ sở dữ liệu mở gồm 17 chủ đề như kinh tế, thương mại, năng lượng, môi trường, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải... Đọc online.

Đường link:       http://www.itu-ilibrary.org/

 1. UN Library - Thư viện trực tuyến của Liên hợp quốc bao gồm các ấn phẩm xuất bản bởi ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên hợp quốc với bộ cơ sở dữ liệu gồm 20 chủ đề, trong đó có phát triển kinh tế, môi trường và biến đổi khí hậu, tài chính và thương mại quốc tế, vận tải, năng lượng ... Đọc online.

Đường link:        https://www.un-ilibrary.org

  Người sưu tầm:   Ngô Văn Anh