Vị giáo sư Nhật Bản và hành trình phòng chống thiên tai

Xin giới thiệu với thầy cô và các bạn sinh viên video về vị giáo sư người Nhật và hành trình phòng chống thiên tai.

Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi có ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy đào tạo ra các kỹ sư thiết kế các công trình thủy lợi - thủy điện, cảng, đường thủy và cả các công trình phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ sông và bờ biển.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy bao gồm 04 chuyên ngành:

+ Kỹ thuật công trình thủy

+ Thủy điện và năng lượng tái tạo

+ Công trình Cảng - Đường thủy

+ Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Mã ngành TLA101, chỉ tiêu tuyển sinh 120

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy

 


   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
557