Danh sách cá nhân, đơn vị ủng hộ 50 năm thành lập khoa

Tỏng hợp danh sách cá nhân, đơn vị ủng hộ 50 năm thành lập khoa. Đảng ủy, BCN Khoa Công trình chân thành cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của Quý vị!

TT

TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN (Đồng)

1

Công ty cổ phần  tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh

50,000,000

2

Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn kỹ thuật 36

20,000,000

3

Viện Kỹ thuật Công trình

30,000,000

4

PGS. TS. Lê Văn Ước - Cựu SV Khoa Công trình

1,000,000

5

Tập thể lớp cao học 24QLXD12

3,000,000

6

Nguyễn Hoàng Hà - CSV khoa Công trình - Phòng thí nghiệm thủy lực tổng hợp trường ĐHTL

1,000,000

7

Bộ môn Địa kỹ thuật - khoa Công trình trường ĐHTL

2,000,000

8

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế – Cựu sinh viên K36

10,000,000

9

ThS. Nguyễn Việt Quang – Cựu sinh viên K16

10,000,000

10

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng – Cựu học viên CH10

5,000,000

11

Văn phòng Tư vấn thẩm định thiết kế & GĐCLCT – trường ĐHTL

5,000,000

12

Ông Hoàng Minh Dũng – Cựu sinh viên K13 – nguyên Giám đốc HEC1

5,000,000

13

Tập thể 37C

10,000,000

14

Bộ môn Cảng đường thủy - Khoa Công trình ĐHTL

1,000,000

15

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Cựu sinh viên K31 - BM Vật liệu XD ĐH Thủy lợi

1,000,000

16

Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP

10,000,000

17

BM Kết cấu Công trình - khoa Công trình

1,000,000

18

PGS. TS. Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật biển và phát triển cảng - Viện KTCT

5,000,000

19

GS. TS. Phạm Ngọc Quý – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi

3,000,000

20

TS. Nguyễn Trịnh Chung – Cựu sinh viên K41 – GV BM Sức bền Kết cấu

2,000,000

21

GS. TS.Vũ Thanh Te - BM Công nghệ & QLXD

1,000,000

22

Tập thể lớp cao học 23QLXD11

3,000,000

23

TS. Nguyễn Trung Anh- Cựu SV K26 - Bộ NN & PTNT

1,000,000

24

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái - Bộ môn Thủy công Khoa Công trình

3,000,000

25

GS. TS. Trịnh Minh Thụ - nguyên Phó trưởng Khoa Công trình

5,000,000

26

Ông Đỗ Trung Thoại Cựu SV Khoa Công trình - nguyên Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng

5,000,000

27

Ông Trần Văn Hợi - Cựu SV khoa Công trình - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình NN & PTNT Hải Phòng

5,000,000

28

Ông Phạm Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Hải Phòng

5,000,000

29

Cựu sinh viên Khoa Công trình công tác tại Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai

5,000,000

30

Viện Đào tạo & KH ứng dụng Miền Trung

10,000,000

31

PGS. TS. Đỗ Văn Lượng - Cựu sinh viên K16C - Nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo & KH ứng dụng miền Trung

5,000,000

32

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải - Cộng tác viên Khoa Công trình - Giảng viên trường Đại học Kiến trúc

1,000,000

33

TS. Tạ Văn Phấn - Giảng viên BM Xây dựng Dân dụng & CN - Khoa Công trình

300,000

34

Tập thể lớp cao học 23QLXD12

5,000,000

35

GS. TS. Nguyễn Tiến Chương - Phó trưởng Khoa Công trình - ĐHTL

3,000,000

36

PGS. TS.  Lê Văn Hùng - Bộ môn Công nghệ & QLXD Khoa Công trình

1,000,000

37

Bộ môn Thủy công - Khoa Công trình

2,000,000

38

TS. Hồ Sỹ Tâm - CSV 39C2 - Trưởng BM Thủy công - Khoa Công trình

1,000,000

39

PGS. TS. Vũ Hoàng Hưng - Cựu sinh viên 39C1

1,000,000

40

Sở Nông nghiệp & PTNT Tỉnh Ninh Bình

5,000,000

41

Bộ môn Công trình giao thông - Khoa Công trình

1,000,000

42

PGS. TS. Nguyễn Trọng Tư - Trưởng Bộ môn Công nghệ & QLXD - Khoa Công trình

1,000,000

43

Tập thể lớp cao học 24C11

2,000,000

44

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chi cục phó Chi cục thủy lợi tỉnh Nghệ An

3,000,000

45

Tập thể cựu sinh viên 23C1

5,000,000

46

Tập thể cán bộ Thư viện - Đại học Thủy lợi

500,000

47

PGS. TS. Nguyễn Quang Cường – Phó trưởng BM Công nghệ & QLXD – Cựu sv K36C

2,000,000

48

 Phùng Thành Vinh - Trưởng Ban quản lý dự án ngành NN & PTNT tỉnh Nghệ an

5,000,000

49

 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo

2,000,000

50

 Chi cục thủy lợi Thái Bình

2,000,000

51

 Ông Mai Quang Khoát - Viện trưởng Viện Đào tạo & KH ứng dụng miền Trung

2,000,000

52

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

10,000,000

53

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5,000,000

54

Vũ Ngọc Cẩm - Học viên cao học công tác tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh

5,000,000

55

Tập thể lớp cao học 23C11

2,000,000

56

 Đồng Quang Đức - Lớp trưởng cao học 23C11

1,000,000

57

Cựu sinh viên 39C2

5,000,000

58

Ông Đinh Anh Tuấn - CSV Khoa Công trình - Viện Bơm và thiết bị thủy lợi

2,000,000

59

TS. Đỗ Văn Quang - Phó trưởng Khoa Kinh tế & Quản lý

5,000,000

60

Ông Phạm Cao Tuyến - Cty TV&CGCN Trường ĐHTL

10,000,000

61

Lê Đình Vinh- K38C2 - Cty TV&CGCN Trường ĐHTL

5,000,000

62

Ông Nguyễn Văn Chính - PGĐ Cty TV&CGCN Trường ĐHTL

5,000,000

63

CSV khoa CT-Tổng cục thủy lợi - TT tư vấn& CGCN

5,000,000

64

Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam

5,000,000

65

Hoàng Văn Huân - nguyên Viện trưởng viện KT Biển

1,000,000

66

Trường CĐ nghề Nam Định

500,000

67

Lớp ĐH tại chức Nam Định 6

500,000

68

Đoàn cựu sinh viên khoa C - Điện Biên

10,000,000

69

Tập thể lớp 36 C1

5,000,000

70

Nguyễn Duy Quang - 50 CT2

500,000

71

Ban QLDA các công trình NN&PTNT Hà Nam

3,000,000

72

Vũ Quý Phát - 46 C2; Tăng Thị Khánh Vân - 23QLXD13

2,000,000

73

Tăng Văn Canh - lớp 20T1-lớp Cao học 8

2,000,000

74

Cựu sinh viên lớp 8T (1966)

2,000,000

75

Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng - ĐHTL

1,000,000

76

Viện khoa học thủy lợi Miền Nam

5,000,000

77

Chi cục thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc

2,000,000

78

Tập thể lớp ĐH Phủ Lý 3

2,000,000

79

Nguyễn Thành Lệ - Phó vụ trưởng vụ TCCB -bộ NN&PTNT

3,000,000

80

Tập thể lớp 41C2

5,000,000

81

Tập thể lớp 40C3

5,000,000

82

Cựu sinh viên khoa CT - Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ

20,000,000

83

Hoàng Xuân Thịnh - Ban 4

2,000,000

84

Nguyễn Hữu Nhung- chi cục thủy lợi Nghệ An

2,000,000

85

Tập thể lớp 27CT

5,000,000

86

Lê Lệnh Đức- Cty CPXDNN Thanh Hóa

5,000,000

87

Tập thể lớp 23QLXD21

5,000,000

88

Trường CĐ nghề Sông Đà - Bộ Xây Dựng

1,000,000

89

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - GĐ Sở NN&PTNT Nghệ An

5,000,000

90

Lớp ĐH tại chức Hà Giang 1

2,000,000

91

Tập thể lớp CH 10

3,000,000

92

Tập thể lớp 42 C2

5,000,000

93

Cựu sinh viên- Ban QLDA CPO 23 Hàng Tre

5,000,000

94

Tập thể lớp ĐH 3C Vĩnh Phúc (Dương Văn Minh)

1,000,000

95

PGS. TS. Mai Văn Công – CSV K37C1 – Trưởng BM Cảng đường thủy – Khoa Công trình

2,000,000

96

Chi cục thủy lợi tỉnh Thái Nguyên

1,000,000

97

Lớp CH 22QLXD23 Thái Nguyên

5,000,000

98

Ban QLDA NN&PTNT Bắc Giang

2,000,000

99

Mỵ Duy Thành - BM Công nghệ & QLXD - ĐHTL

1,000,000

100

Lớp CH 23QLXD14 Bắc Cạn

5,000,000

101

Ông Đặng Công Hưởng - PGĐ Sở NN&PTNT Bắc Ninh

5,000,000

102

Trần Quốc Hoàn - lớp 23QLXD

1,000,000

103

Hồ Khánh Hưng - lớp 23QLXD

1,000,000

104

Phạm Tuấn Anh - lớp 23QLXD

1,000,000

105

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước - ĐHTL

2,000,000

106

Tập thể lớp 38C3

3,000,000

107

BQLDA Xây dựng thủy lơi 2

2,000,000

108

Tập thể lớp CH 23QLXD22

5,000,000

109

BQL ODA Tỉnh Vĩnh Phúc

500,000

110

Các CSV lớp 8C2 (Đinh Viết Liên)

2,000,000

111

Ông Đỗ Hồng Hải - Tổng cục thủy lợi

500,000

112

Các anh Hoàng, Vui, Thi, Sơn, Chương - đoàn Bình Định

10,000,000

113

Ông Nguyễn Mai Đô - Phó tổng GĐ,Tổng công ty ACC

50,000,000

114

Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định

1,000,000

115

Tập thể lớp 32C

10,000,000

116

Chi cục thủy lợi tỉnh Nam Định

3,000,000

117

Bà Trần Thị Hiên - Chủ tịch HĐQT Cty CPTVXD Linh Gia

5,000,000

118

Bà Vũ Thị Thu - CSV lớp 14C2

1,000,000

119

BQLDA Xây dựng NN&PTNT Nam Định

10,000,000

120

Ông Bùi Văn Thức - Giám đốc BQLDAXD NN&PTNT Nam Định

20,000,000

121

Tập thể lớp ĐH Phủ Lý 2

2,000,000

122

Phòng QLTB& Đầu tư - ĐHTL

1,000,000

123

Tập thể lớp 46C1, 46C2, 46C3

5,000,000

124

Tập thể lớp 41C1

5,000,000

125

Tập thể lớp ĐH K1 Hưng Yên

1,000,000

126

Các CSV khoa CT(Bùi Xuân Hiển) - Sở thủy lợi Quảng Ninh

5,000,000

127

Ông Tạ Gia Phương - CSV khóa 23TC-KSV cty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy

1,000,000

128

BQL Đầu tư&XD Thủy lợi 3

3,000,000

129

Viện kỹ thuật tài nguyên nước

1,000,000

130

Tập thể lớp K35C

10,000,000

131

Cựu sinh viên khoóa 28 (28Cs+28CT)

5,000,000

132

Tô Xuân Khiêm - CSV lớp 29C1

2,000,000

133

Nguyễn Công Tải - CSV lớp Sông Đà 8

1,000,000

134

Cty xây dựng Tuấn Thành

2,000,000

135

Nguyễn Thanh Bằng - Viện KHTL Việt Nam

1,000,000

136

Tập thể lớp cao học 13C2

5,000,000

137

Bà Dư Thị Thanh Tươi - Lớp 23C11

500,000

138

Nguyễn Đức Dũng - CSV lớp 23C11

500,000

139

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Cựu sinh viên lớp 27CS

10,000,000

140

Cựu SV công tác tại sở NN&PTNT Bắc Cạn

3,000,000

141

Trường CĐ kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc

500,000

142

Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phòng TNQG động lực học sông biển

2,000,000

143

Đồng Văn Tự - CSV K22C, Tổng cục thủy lợi

3,000,000

144

Tập thể lớp 20C1

5,000,000

145

Lê Xuân Bảo - CS2, ĐHTL

5,000,000

146

Ông Trần Thanh Nhã - CSV K17C- Sở NN&PTNT Hà Nội

3,000,000

147

Nguyễn Vĩnh Liên - Chi cục thủy lợi

3,000,000

148

Lê Văn Thủy - Cty TNHH MTV sông Chu

2,000,000

149

khoa Cơ Khí , ĐHTL

5,000,000

150

 Cty TVXDNN&PTNT Nam định

1,000,000

151

BQLDA thủy lợi Thanh Hóa

10,000,000

152

Hội CSV K15C

5,000,000

153

Công ty TNHH1 thành viên khai thác CTTL Đa Đô

10,000,000

154

Nguyễn Minh Việt - Viện thủy điện & NLTT

3,000,000

155

Lớp 30CS

5,000,000

156

Cựu SV lớp 13C

5,000,000

157

Sở NN&PTNT Bắc Ninh

10,000,000

158

Cựu học viên lớp CH8 công trình

5,000,000

159

Nghiên cứu sinh Hà Thanh Dương khóa 31

5,000,000

160

Tập thể lớp 36C2

5,000,000

161

Khoa Năng lượng -ĐHTL

1,000,000

162

CSV lớp 24C1

3,000,000

163

Nguyễn Anh Hoài - lớp CH 23QLXD13

1,000,000

164

Lê Đức Ngân - GĐ sở KH&CN Nam Định

1,000,000

165

CSV lớp 19C2

20,000,000

166

Cty THHH1 thành viên KTCTTL Quảng Bình

10,000,000

167

CSV khoa CT - Chi cục thủy lợi Quảng Bình

3,000,000

168

CSV thuộc cục QLXDCT - Bộ NN&PTNT

5,000,000

169

Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4

3,000,000

170

CSV: Huỳnh Thị Hằng, Vũ Hồng Liên - Tỉnh Bình Phước

10,000,000

171

Cty BUSACO

20,000,000

172

Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Hưng Hải

3,000,000

173

Ông Ngô Xuân Hùng Cựu sinh viên K36C

5,000,000

174

Tập thể lớp 31C1

5,000,000

175

Tập thể lớp 34C1

10,000,000

176

Các CSV: Trần Anh Tú, Đoàn Hữu Đức, Trịnh Thanh Sơn, Tưởng Thị Thanh Bình - Sở NN&PTNT Hà Nội

2,000,000

177

Hoàng Văn Thành -CSV lớp 30CT - Sở XD Thái Bình

5,000,000

178

Phạm Quang Hải - CSV lớp 30CT

5,000,000

179

Cựu sinh viên khoóa 33C (C1+C2+C3)

13,000,000

180

Nguyễn Đông Tháp - Trung tâm nước sạch tỉnh Bắc Ninh

5,000,000

181

Lê Văn Tuấn - Viện kỹ thuật Biển

1,000,000

182

Nguyễn Văn Tuyên - CHV lớp CH 22QLXD21

2,000,000

183

CSV khoa công trình - Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Nam Hà

1,000,000

184

CSV khoa công trình - BQLDA Sông Tích

10,000,000

185

Cty TNHH MTV ĐT&PT thủy lợi sông Nhuệ

5,000,000

186

NCS Trần Văn Hiển

10,000,000

187

Cty CPTVXD Thủy lợi II (HECII)

5,000,000

188

Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên

3,000,000

189

GS. TS Trần Đình Hoà - Viện KHTLVN

2,000,000

190

Tập thể lớp 29CT

10,000,000

191

Tập thể lớp 21T1

5,000,000

192

Cty TNHH MTV ĐT&PT thủy lợi sông Đáy

5,000,000

193

Bộ môn GTCC&MT, trường ĐHGT vận tải

500,000

194

Tập thể lớp 40C2

5,000,000

195

CSV lớp 28TC

5,000,000

196

Tập thể lớp 39C1

5,000,000

197

Ông Nguyễn Duy Đông

1,000,000

198

Tập thể lớp 34C2

10,000,000

199

Khoa Công nghệ Thông tin – ĐHTL

1,000,000