Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Thủy lợi thông báo số: 1233 /TB-ĐHTL về tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

1. Thời gian thi: các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2020

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 24/4/2020

Xem thông báo chi tiết

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
347