Thông báo xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2019.

Mức học bổng: 15.000.000 đồng/sinh viên

Chi tiết thông báo: tại đây

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
780