Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng là đơn vị trực tiếp thực hiện các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào đào tạo, sản xuất, quản lý thi công và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các kỹ sư chuyên ngành, đào tạo các cán bộ giảng dạy trẻ. Có trách nhiệm trong việc giáo dục và rèn luyện sinh viên thông qua các hoạt động của mình.

 1. Danh sách giảng viên – cộng tác viên của BM

a) Giảng viên của bộ môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tư

Trưởng BM

nguyentrongtu@tlu.edu.vn

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Cường

Phó Trưởng BM, Phó Viện trường Viện KTCT

nguyenquangcuong@tlu.edu.vn

3

PGS.TS. Dương Đức Tiến

Phó Trưởng BM

duongductien@tlu.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

Phó Hiệu trưởng

nguyenhuuhue@tlu.edu.vn

5

PGS.TS. Đồng Kim Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Khoa

dongkimhanh@tlu.edu.vn

6

TS. Đinh Thế Mạnh

Giám đốc VP Tư vấn KĐCLCT

dinhthemanh@tlu.edu.vn

7

TS. Trần Văn Toản

 

tranvantoan@tlu.edu.vn

8

TS. Thân Văn Văn

 

thanvanvan@tlu.edu.vn

9

TS. Hồ Hồng Sao

 

hohongsao@tlu.edu.vn

10

TS. Lê Thái Bình

 

lethaibinh@tlu.edu.vn

11

ThS. Dương Thị Thanh Hiền

 

duongthithanhhien@tlu.edu.vn

12

TS. Mai Lâm Tuấn

 

maituanyb@tlu.edu.vn

13

Th.S. Đinh Hoàng Quân

 

dinhhoangquan@tlu.edu.vn

14

TS. Nguyễn Thị Huệ

 

nguyenthihue@tlu.edu.vn

15

TS. Nguyễn Văn Sơn

 

sonnv@tlu.edu.vn

16

ThS. Ngô Thị Thùy Anh

 

anhntt@tlu.edu.vn

 

b) Cộng tác viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS.TS. Vũ Trọng Hồng

Nguyên Thứ trưởng - Bộ NN&PTNT

2

GS.TS. Lê Kim Truyền

Nguyên Hiệu trưởng - Trường ĐHTL

3

GS.TS Vũ Thanh Te

Nguyên Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHTL

4

GS.TS. Hồ Sĩ Minh

Nguyên Giám đốc VPTV – Trường ĐHTL

5

PGS.TS. Lê Văn Hùng

Nguyên Trưởng phòng KHCN – Trường ĐHTL

6

PGS.TS. Lê Đình Chung

Nguyên Phó trưởng Khoa Công trình – Trường ĐHTL

7

PGS.TS. Bùi Văn Vịnh

Nguyên Phó phòng Đào tạo Đại học và sau đại học - Trường ĐHTL

8

TS. Đỗ Văn Toán

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

9

GVC. Vũ Đức Khoan

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

10

GVC. Tống Văn Hăng

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

11

GVC. Đồng Đạo Tuyết

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

12

GVC. Hà Quang Phú

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

13

TS Nguyễn Trung Anh

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

14

TS Mỵ Duy Thành

Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

 1. Các hướng nghiên cứu
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công trình biển, công trình giao thông, xây dựng DD&CN, công trình ngầm.
 • Tổ chức và Quản lý xây dựng.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Quản lý rủi ro của dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia sản xuất

a) Các đề tài cấp Nhà nước

TT

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tên đề tài

1

PGS.TS. Dương Đức Tiến

2020-nay

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí “chủ động phòng chống, an toàn trước thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu” và giải pháp thực hiện, phục vụ phát triển bền vững nông thôn mới giai đoạn sau 2020

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

2021

Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét đến vai trò điều tiết của sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước

3

GS. TS. Lê Kim Truyền

2004–2005

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông Hồng

4

GS. TS. Lê Kim Truyền

2004 - 2005

Điều tra Nguyên nhân và tìm giải pháp chống hạn miền Trung và Tây Nguyên

5

GS. TS. Vũ Thanh Te

2004 - 2005

Nghiên cứu chế độ Thuỷ lực của lòng dẫn có vật cản là lớp phủ thực vật

 

b) Các đề tài cấp bộ

TT

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tên đề tài

1

TS. Trần Văn Toản

2020-nay

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất ngập nước trong phạm vi lòng hồ phục vụ việc nâng cấp, sửa chữa các công trình vật liệu địa phương khu vực Bắc Trung Bộ

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

2016

Nghiên cứu đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

3

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tư

2017

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sử dụng vật liệu tại chỗ để xây dựng nâng cấp đập vừa và nhỏ Vùng Tây Nguyên

4

PGS. TS. Lê Đình Chung

2004-2005

Nghiên cứu nổ mìn cấp phối đá phục vụ đắp đập chính Cửa Đạt

PGS.TS. Lê Văn Hùng

5

PGS. TS. Lê Đình Chung

2005-2006

Nghiên cứu công nghệ đầm nén đá phục vụ đắp đập chính Cửa Đạt

PGS.TS. Lê Văn Hùng

 

 1. Cơ sở vật chất
 • Các thiết bị tại phòng chuyên môn;
 • Các thiết bị kiểm tra chất lượng công trình đất, đá, bê tông và thép.
 1. Các môn học

 

TT

Tên môn học

Nội dung

1

Thi công 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng công trình bao gồm Kỹ thuật thi công xử lý nền, công nghệ thi công đất, công nghệ thi công bê tông, công tác tổ chức thi công xây dựng công trình.

2

Thi công 2 (CTT)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng công trình thủy.

3

Thi công 2 (DKT)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và tổ chức thi công xử lý nền móng.

4

Thi công 2 (XDDD)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng.

5

Dẫn dòng thi công và công tác hố móng

Đồ án Dẫn dòng thi công và công tác hố móng

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lựa chọn sơ đồ dẫn dòng hợp lý về kinh tế và kỹ thuật; thiết kế các công trình tạm phục vụ dẫn dòng; Công tác hố móng và xử lý nền.

6

Công nghệ xây dựng công trình bê tông

Đồ án Công nghệ xây dựng công trình bê tông

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Lựa chọn thành phần bê tông, thiết kế mẻ trộn, phụ gia và thiết bị trộn; Thiết kế các kết cấu ván khuôn; Các phương pháp và phương tiện vận chuyển và thi công bê tông; Thiết bị và vị trí đổ bê tông tại chỗ; Thi công bê tông ứng suất trước và bê tông lắp ghép; Bê tông phun, bê tông ván khuôn chân không; Công tác tập kết vật liệu và hệ thống sản xuất bê tông công nghiệp; Bê tông trát và sửa chữa.

7

Công nghệ xây dựng công trình đất đá

Đồ án Công nghệ xây dựng công trình đất đá

Môn học Công nghệ xây dựng công trình đất đá tập trung vào việc áp dụng nguyên lý và thực tiễn kỹ thuật xây dựng để giải quyết các vấn đề thực tế trong xây dựng, ứng dụng vào thi công đập đất, đập đá, làm đường, nổ mìn và công tác đá …

8

Công nghệ xử lý nền móng

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý nền móng, những nguyên tắc chung và thực tế; các công nghệ xử lý nền đất mềm yếu, xử lý nền thấm và xử lý nền đá; các phần mềm tính toán xử lý nền móng.

9

Tổ chức và quản lý xây dựng

Đồ án Tổ chức và quản lý xây dựng

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về Tổ chức và quản lý xây dựng bao gồm kiểm soát về thời gian, giá thành, chất lượng, an toàn và các hoạt động chính trị xã hội và các giải pháp bảo vệ môi trường. Môn học này là kiến thức cơ sở, giúp cho người học cũng như các nhà thiết kế và xây dựng có những giải pháp thiết kế tối ưu.

10

Công nghệ xây dựng công trình ngầm

Môn học giúp lựa chọn công nghệ thi công để thi công các công trình ngầm sâu dưới đất bao gồm các công tác đào đất đá, chống đỡ, vận chuyển, gia cố tạm và gia cố lâu dài, công tác thông khí, cấp điện, tiêu nước, kiểm soát chất lượng và an toàn lao động

11

An toàn xây dựng

Môn học trang bị cho kiến trúc sư, kỹ sư và những người tổ chức xây dựng hiểu biết luật pháp về bảo hộ lao động, nhận biết và kiểm soát các mối nguy hiểm trước khi bắt đầu xây dựng. Môn học này chỉ ra cách nhận biết những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng các máy móc thiết bị ở vị trí xây dựng.

12

Giám sát chất lượng công trình

Giới thiệu các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, các nội dung về giám sát chất lượng công trình từ giai đoạn khảo sát, giai đoạn thiết kế đến giai đoạn thi công

13

Thực tập kỹ thuật xây dựng

Môn học giúp cho sinh viên làm quen với các thao tác kỹ thuật trong công tác xây dựng; học tập công tác tổ chức và quản lý của công trường xây dựng; tìm hiểu các công tác nghiệp vụ trên công trường.

14

Thực tập tốt nghiệp

Học phần thực tập tốt nghiệp là học phần gắn kết 2 khối kiến thức lý thuyết Ngành và chuyên ngành và Học phần tốt nghiệp. Mục đích của học phần thực tập tốt nghiệp là giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, nắm vững quy trình nghiệp vụ chuyên môn thông qua thực tập, vận dụng được kiến thức đã học để phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn thuộc phạm vi chuyên môn của ngành và chuyên ngành ở các cơ sở thực tập; rèn luyện phương pháp công tác và năng lực tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, so sánh giữa lý luận và thực tiễn

15

Học phần tốt nghiệp

Học phần tốt nghiệp thực hành lựa chọn phương pháp dẫn dòng thi công và/hoặc phương pháp xử lý nền móng. Tính thiết kế tổ chức thi công cho các dạng công trình khác nhau. Thiết kế tiến độ thi công, mặt bằng công trường. Tính dự toán xây dựng công trình

 1. Sách xuất bản
 1. Hợp tác

Bộ môn có mối quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế:

 • - Với các trường đại học, các viện: Trường Đại học xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Giao thông vận tải, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch, …;
 • - Với các công ty: Tổng công ty Sông Đà; CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HECII); Tập đoàn Trung Nam, VINACONEX, …
 1. Liên hệ
 • Bộ môn CN&QLXD – Khoa Công trình – Trường Đại học Thủy lợi
 • Văn phòng Bộ môn: Phòng 414 Nhà A1
 • Điện thoại: (+84) 24 3563-64-57
 • E-mail: nguyentrongtu@tlu.edu.vn
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
749