Các bộ môn trong Khoa Công trình

  1. Bộ môn Thủy công

            ĐT: 024 35.636.457

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Phương Dung

                    Email: nguyenphuongdungn@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

            Đập và hồ chứa

            Công trình trên hệ thống thủy lợi

            Đồ án đập đất

            Đồ án đập bê tông

            Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi

            Thiết kế công trình thủy

            Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ

            Thực tập hướngnghiệp ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy

            Thực tập tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2. Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

           ĐT: 024 35.636.455

    Trưởng Bộ môn:  PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

       Email: nguyentrongtu@tlu.edu.vn

 Đảm nhiệm các môn học:

            Dẫn dòng thi công và xử lý hố móng

            Công nghệ xây dựng công trình đất đá

            Công nghệ xây dựng công trình bê tông

            Công nghệ xây dựng công trình ngầm

            Công nghệ xây dựng cầu

            Công nghệ xây dựng đường giao thông

            Tổ chức và quản lý xây dựng

            Giám sát xây dựng

            Luật xây dựng

            An toàn lao động

3. Bộ môn Kết cấu công trình

            ĐT: 024 35.636.456

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Vũ Hoàng Hưng 

                        Email: hung.kcct@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Kết cấu bê tông cốt thép

            Kết cấu thép

            Kết cấu thép trong máy xây dựng

            Kết cấu gỗ

            Kết cấu gạch đá

            Tin học ứng dụng trong kỹ thuật công trình

            Phân tích giới hạn kết cấu công trình

            Cửa van và thiết bị đóng mở

            Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

4. Bộ môn Sức bền – Kết cấu

            ĐT: 024 35.636.433

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Công Thắng 

                    Email: thangnc@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Sức bền vật liệu

            Cơ học kết cấu

            Cơ học môi trường liên tục

            Phương pháp số

            Phân tích ứng suất

            Động lực học công trình

 

5. Bộ môn Địa kỹ thuật

            ĐT: 024 35.640.038

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Việt Hùng 

                    Email: hoangviethung@tlu.edu.vn

I. Các môn học giảng dạy ở bậc đại học:

1.Địa chất công trình

 2.Cơ học đất

 3.Địa kỹ thuật

 4.Cơ học đá

5.Nền Móng

6.Các phần mềm ứng dụng trong Địa kỹ thuật

II. Các môn học giảng dạy ở bậc cao học

1.Cơ học đất nâng cao

2.Nền móng nâng cao

3.Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

 4.Gia cố và xử lý nền móng

 5.Công trình ngầm

 6.Phương pháp thí nghiệm trong phòng nâng cao

 7.Phương pháp xác xuất trong địa kỹ thuật

 8.Các phương pháp khảo sát trong địa kỹ thuật

 9.Móng cọc khoan nhồi

 10.Thấm và các công trình đất

 11.Địa kỹ thuật và địa kỹ thuật môi trường

 12.Địa kỹ thuật trong động đất

 13.Cừ thép và kết cấu chắn giữ đất

III. Các môn học giảng dạy ở bậc nghiên cứu sinh

1.Kết cấu móng và nền công trình cảng biển

2.Cơ học đất không bão hòa

3.Thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm của đất không bão hòa

4.Xây dựng công trình trên nền đất yếu

5.Vải địa kỹ thuật, vật liệu POLIME và COMPOSIT trong địa kỹ thuật

6.Các mô hình phân tích bài toán Địa kỹ thuật

7.Gia cường Địa kỹ thuật tổng hợp trong công trình thủy và công trình biển

8.Cơ học nước dưới đất

9.Phân tích ổn định mái dốc

 6. Bộ môn Vật liệu xây dựng

            ĐT: 024 35.636.458

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Vũ Quốc Vương 

                    Email: vuongvlxd@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

            Vật liệu xây dựng

            Vật liệu biển

            Vật liệu xây dựng nâng cao
 
            Vật liệu tiên tiến cho đường giao thông 
 

7. Bộ môn Công trình giao thông

            ĐT: 024.35.643.083

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Ngô Trí Thưởng

                    Email: trithuong@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

     Các môn học về đường:
              Thiết kế hình học đường ôtô
              Khảo sát thiết kế đường ôtô
              Thiết kế nền mặt đường
              Đồ án thiết kế nền mặt đường
              Xây dựng nền mặt đường 
              Đồ án xây dựng nền mặt đường 
              Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường
              Giao thông và đường đô thị
              Kinh tế và quản lý khai thác đường
              Chuyên đề đường
              Kỹ thuật giao thông
              Tin học ứng dụng trong thiết kế đường
              Hạ tầng cảng hàng không và sân bay
              Đường sắt
              Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay
 
       Các môn học về cầu:
 
              Mố trụ cầu
              Thiết kế cầu bê tông cốt thép I
              Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép I
              Thiết kế cầu bê tông cốt thép II
              Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép II
              Thiết kế cầu thép I
              Đồ án thiết kế cầu thép I
              Thiết kế cầu thép II
              Đồ án thiết kế cầu thép II
              Khai thác và kiểm định cầu
              Thiết kế và xây dựng hầm
              Xây dựng cầu
              Chuyên đề cầu
              Tin học ứng dụng trong thiết kế và xây dựng cầu
              Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm
 
 

8. Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp

            ĐT: 024.35.643.084

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Thắng

                    Email: thangnn@tlu.edu.vn 

Đảm nhiệm các môn học:

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Đồ án BTCT dân dụng
Kết cấu nhà BTCT
Đồ án kết cấu nhà BTCT
Kết cấu nhà thép
Đồ án kết cấu nhà thép
Kết cấu BT ứng suất trước
Kết cấu liên hợp thép – BTCT
Kết cấu BTCT đặc biệt
Kết cấu Thép đặc biệt
Kết cấu nhà nhiều tầng
Móng nhà nhiều tầng
Kỹ thuật thi công công trình đặc biệt
Tin học ứng dụng trong thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
Sửa chữa và gia cường kết cấu
Công nghệ xây dựng nhà nhiều tầng
Thực tập tốt nghiệp
Đồ án tốt nghiệp
Các chuyên ngành khác
Kết cấu công trình
Công nghệ xây dựng nhà
Nhập môn thiết kế nhà và công trình dân dụng

 

9. Bộ môn Công trình biển và đường thủy

            ĐT: 024.35.643.528

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Lê Hải Trung

                    Email: trung.l.h@tlu.edu.vn 

Đảm nhiệm các môn học: 

           Cơ sở thiết kế công trình cảng, đường thủy 
           Quy hoạch cảng
           Công trình bảo vệ cảng và đập phá sóng
           Công trình bến cảng
           Công trình chỉnh trị luồng tàu và ổn định đường bờ
           Công trình đường thủy
           Cơ sở thiết kế theo độ tin cậy và rủi ro trong kỹ thuật xây dựng
           Hệ thống đảm bảo an toàn đường thủy
           Công trình thủy công trong xưởng đóng tàu
 

  

 

10. Bộ môn Thủy điện và năng lượng tái tạo

Văn phòng bộ môn: Phòng 419 nhà A1

            ĐT: 0981265655

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Văn Nghĩa

                    Email: nghia_nvn@tlu.edu.vn

Đảm nhiệm các môn học:

I. Các môn học giảng dạy đại học

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

           Thủy năng và Thiết bị thủy điện

           Đồ án Thủy năng và Thiết bị thủy điện

           Công trình trạm thủy điện

           Các nguồn năng lượng tái tạo

           Đồ án các nguồn năng lượng tái tạo

           Đồ án thiết kế nhà máy thủy điện

           Đồ án thiết kế tuyến năng lượng của trạm thủy điện

           Vận hành trạm thủy điện

           Tin học ứng dụng trong thủy điện

           Đồ án tốt nghiệp

Ngành Công nghệ quản lý xây dựng
          Thủy điện (cho ngành Công nghệ quản lý xây dựng)

Ngành Kỹ thuật điện - năng lượng mới

           Các nguồn năng lượng thay thế

           Năng lượng gió

           Năng lượng mặt trời

           Thủy điện nhỏ

           Đồ án năng lượng và tái tạo 2

           Thí nghiệm nguồn năng lượng tái tạo

           Công nghệ tích trữ năng lượng

           Quản lý năng lượng 

 II. Các môn học giảng dạy ở bậc cao học

         Chọn quyết định đa mục tiêu trong thủy lợi

         Thủy lực trong nhà máy thủy điện

         Vận hành công trình thủy điện

III. Các môn học giảng dạy ở bậc nghiên cứu sinh

         Chọn quyết định đa mục tiêu trong thủy lợi

         Thủy lực trong nhà máy thủy điện