Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Cựu sinh viên 27C Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 23-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu SV khoa C khóa 27) sinh năm 1966, quê quán tỉnh Hải Dương, trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, tiến sĩ kinh tế, từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có giai đoạn từ tháng 8-2008 đến tháng 3-2014 ông làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 10-2010, tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, ông Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Đến tháng 5-2011, ông được bầu làm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 3-2016, ông Tuấn làm phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tháng 11-2015, tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông tiếp tục tham gia Ban chấp hành, được bầu vào Ban thường vụ Thành ủy.

Tháng 4-2016, ông Tuấn được bầu làm phó bí thư Đảng đoàn, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tháng 10-2020, tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông Tuấn được bầu làm ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 12-2020, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Tuấn giữ chức chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
533